L’ACTIC, l’“acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”, és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Actualment hi ha tres nivells de certificació: el bàsic, el mitjà i l’avançat, però no et pots presentar directament al nivell 3 sense haver aprovat el nivell 2.

  • El nivell 1 té 6 competències
  • El nivell 2 inclou 8 competències
  • El nivell 3 té 5 competències, però per aprovar només cal superar-ne 2 (C4,C5,C6, C7 i C8)

El procediment per poder fer la prova consisteix en registrar-se a la plataforma, fer el pagament de 26,50€, triar el centre i fer la reserva del dia i l’hora. I ara si, ja no hi ha marxa enrere, tinc 15 dies per preparar-me per una prova de 100 minuts i 70 activitats.

Com m’he preparat per superar la prova? Quins materials he utilitzat? Doncs bé, m’he llegit els materials del Departament d’Educació i m’he planificat de la següent manera: