Recursos

  1. Full d’indicadors per a l’ensenyament – Models d’avaluació i coavaluació que afavoreixen a l’aprenentatge
  2. 10 preguntes entorn a les rúbriques
  3. Pautes per fer una rúbrica amb l’alumnat
  4. Eduteka – Rúbrica per elaborar rúbriques
  5. Exemple de rúbrica. Avaluar per aprendre
  6. Avaluar per aprendre (compartir objectius – carpeta d’aprenentatge – autoavaluació i coavaluaicó – rúbrica – base d’orientació – diari d’aula)
  7. Avaluació: Rúbriques i Portfolis
  8. Recursos per avaluar i millorar les competències comunicatives a la universitat