Aprenentatge basat amb el joc (game-based learning) és l’ús de jocs com a mitjà d’instrucció. Són jocs que ja existeixen, que tenen unes mecàniques ja establertes i que s’adapten perquè existeixi un balanç entre el temari, el joc i l’habilitat del jugador per retenir i aplicar lo après al món real. No cal que els jocs siguin digitals, però

Jocs seriosos (serious games) són jocs tecnològics que van més enllà de l’entreteniment, és a dir, estan pensats i dissenyats amb fins educatius i informatius, per exemple, simuladors o jocs per crear consciència.

Gamificació (gamification) és l’aplicació de principis i elements propis del joc en un ambient d’aprenentatge amb el propòsit d’influir en el comportament, incrementar la motivació i afavorir la participació dels estudiants.

ESTRATÈGIA DE GAMIFICACIÓ

Elements del joc

menàniques, dinàmiques, components, estètiques i emocions

Fites i objectius: Generen motivació al presentar al jugador un repte o una problemàtica per resoldre. Ajuden a comprendre el propòsit de l’activitat i a dirigir els esforços dels estudiants.  Elements del joc: reptes, missions, desafiaments èpics.

Regles: Dissenyades específicament per limitar les accions dels jugadors i mantenir el joc manejable. Són senzilles, clares i moltes vegades intuïteves. Elements del joc: restriccions del joc, assignació de torns, com guanyar o perdre punts, romandre amb vida, completar la missió o aconseguir un objectiu.

Narrativa: situa als participants en un context realista on les accions i tasques poden ser practicades. Els inspira a identificar-se amb un personatge, una situació o una causa. Elements del joc: Identitats, personatges o avatars, mons, escenaris narratius o ambients tridimensionals.

Llibertat d’elegir: disposa al jugador a diferents possibilitats per explorar i avançar amb el joc, així com diferents maneres d’aconseguir els objectius. Elements del joc: diferents rutes o caselles d’arribada per opcions d’utilitzar poders o recursos.

Llibertat per equivocar-se; anima als jugadors a experimentar riscs sense causar por o dany irreversible. Propicia la confiança i participació de l’estudiant. Elements del joc: vides múltiples, punts de restauració o reinici, número il·limitat de possibilitats.

Recompenses: són bens rebuts al joc per apropar-se a l’objectiu, permeten accedir a una àrea, adquirir noves habilitats o tenir millors recursos. Motiven la competència i el sentiment d’assoliment. Elements del joc: monedes o recursos virtuals, vides, equip, items d’accés, poders limitats.

Retroalimentació. dirigeix l’abast de l’usuari a partir dels seu comportament. Acostuma a se immediata, a l’indicar al jugador se està actuant de forma correcta o en quina mesura s’acosta a l’objectiu. En ocasions es dona al final d’un episodi per mostrar estadística o anàlisis sobre l’acompliment del jugador. Element del joc: pistes visuals, senyalització de resposta o conducta correcta o incorrecta, barres de progrés, advertències sobre risc que es tenen al realitzar certa acció, estadístiques de l’acompliment del jugador.

Estatus visible: permet que tos els participants tinguin present el seu avanç i el dels altres, el que han aconseguit i els que els hi falta. Genera reputació, credibilitat i reconeixement. Elements del joc: insignes, punts, assoliments, resultats obtinguts, taulell de posicions.

Cooperació i competència: anima als jugadors a aliar-se per aconseguir un objectiu comú, i a enfrentar-se a altres participants per aconseguir l’objectiu abans o millor que ells. Genera major motivació dels participants ja que els desafia a fer-ho millor que els oponents. Elements del joc: equips, gremis, ajudes d’altres participants, àrees d’interacció social, canals de comunicació, bescanvis, batalles, combats, tauler de posicions.

Restricció de temps: introdueix una pressió extra que pot ajudar a concretar els esforços per resoldre una tasca en un període determinat. Elements del joc: compte regresssiu, poder obtenir un benefici sols amb el temps determinat.

Progrés  es basa en guiar i donar suport als estudiants a l’organitzar nivells o categories, amb el propòsit de dirigir l’avançament. Permet que el jugador, a mesura que avanci en el joc, desenvolupi habilitats cada vegada més complexes o difícils. Elements del joc: tutorials pel desenvolupament d’habilitats inicials, punts d’experiència, nivells, barres de progrés i accés a contingut bloquejat.

Sorpresa: incloure elements inesperats al joc pot ajudar a motivar i mantenir als jugadors involucrats al joc. Elements del joc: recompenses aleatòries, ous de pàsqua (caracterísitques ocultes), events especials.

Tipus de jugadors

Classificació segons interessos o motivacions:

  • Exploradors, Triomfadors, Socialitzadors i Assassins
  • Socialitzadors, (relacions), Esperits lliures (autonomia), Triomfadors (assoliment i domini), Filantrops (propòsit i significat), jugadors (recompenses) i Revolucionaris (canvi)

Exploradors:

Socialitzadors: 

Pensadors

Filantropos

Triomfadors: 

Revolucionaris

Trajecte el jugador

Exemples

  • El Plan del Héroe: Joc de tauler per crear empreses (FP)
  • Ribbon Hero: Joc per aprendre Microsoft Office 2010 or 2007
  • ClassDojo: Sistema per assignar punts positius i negatius en funció de l’actitud i comportament a l’aula

Instruments i eines per gamificar

Canviar actituts i comportaments a classe amb ClassDojo – crear un full de premis

Classbadges

Rezzly i Classcraft

Font: