Dossier personal d’aprenentatge = Portafoli digital = ePortfoli

Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA) = PLE (Personal Learning Environment)

Un dossier digital és un “Instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)

Un dossier digital té una estructura determinada i el procés d’edició i publicació és el següent:

  1. Seleccionar i/o elaborar productes d’utilitat per a la docència
  2. Reflexionar sobre aquests productes
  3. Publicar i compartir el dossier
  4. Revisar i incorporar millores en cas necessari