Quina sorpresa més agradable, el veure que els facilitadors del curs de Realitat Virtual eren els mateixos que els del curs de PMBOK: la Carla Longobuco i el Joseba Zubiaurre.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Conèixer què és la realitat virtual i els seus nivells de profunditat
  • Identificar els elements que conformen un entorn de realitat virtual
  • Dissenyar un entorn senzill de realitat virtual
  • Crear una activitat didàctica basada en la realitat virtual

 Els continguts que es veuran seran:

  • Realitat virtual: simulació no immersiva, semi immersiva i immersiva
  • Maquinari, programari i accessoris de realitat virtual
  • Aplicacions de disseny d’entorns de realitat virtual
  • Activitats didàctiques basades en la realitat virtual

I la fita personal d’aquest curs serà la d’elaborar una Unitat Formativa o una Activitat amb Realitat Virtual i poder-la aplicar a l’aula aquest mateix curs.  Segurament que la crearé, però haurem d’esperar una mica a que avanci el curs.

 

Imatge:  EVA del curs de formació
Avatarhttps://www.creartuavatar.com/