Abans d’utilitzar la Realitat Virtual (RV) a l’aula cal tenir en compte unes consideracions prèvies relatives a la salut i a la seguretat, ja que l’ús de RV pot provocar: Convulsions, Pèrdua de consciència, Fatiga visual, Moviments involuntaris, Visió borrosa, doble o altres anomalies visuals, Marejos i transtorns de l’equilibri, Desorientació, Deteriorament de la coordinacio, Nàusees, Mal de caps, Somnolència i Fatiga.

A banda d’aquestes consideracions, també cal destacar els aspectes ètics i educatius, com podrien ser la no distinció entre el món real i el món.

Però quines són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l’ús de la realitat virtual a l’aula? Doncs bé, podrien ser les que es visualitzen al següent DAFO.