Què és la pràctica reflexiva?

  1. Marc de referència de la competència digital docent (1.3 Pràctica Reflexiva)
  2. Avantatges de la pràctica reflexiva
  3. Riscos i inconvenients de la pràctica reflexiva
  4. El professorat respecte les TIC
  5. Tecnologies digitals i disseny universal per a l’aprenentatge
  6. Etapes del model de Salmon
  7. Les e-activitats
  8. Problemes en implementar projectes digitals a l’aula (1) (2)