Actualment, segons el model de maduració de Future Classroom,  podríem situar el nivell de  l’alumnat, del professorat i dels objectius d’aprenentatge al nivell 3. I la capacitat escolar i les eines i els recursos al nivell 5. 

Un cop realitzada l’autoavaluació a https://fcl.eun.org/  de les 5 categories, els resultats es poden consultar al perfil de l’usuari registrat.

Si relacionem el nivell de maduresa del Future Classroom Lab, amb el nivell de maduresa proposat per les Aules del Futur d’Intef,  podríem resumir el nivell de maduresa del centre amb aquesta taula:

N5 Dotar d’autonomia N4 Ampliar N3 Reforçar N2 Enriquir N1 Canviar
Paper del professorat Dissenyador d’activitats. Col·labora Dissenyador pedagògic. Digitalment competent Còmode amb els canvis. Ajuda a l’alumnat Molts digitalment competents i a vegades proben Selecciona els recursos i mètode
Paper de l’alumnat Autònoms i decideix què, com, quan i on aprendre Responsable i adaptables en el seu aprenentatge Colaboren adigitalment. Elegeixen eines  ús regular a vegades en equip Ús puntual
Objectius pedagògics i avaluació Negociació alumne-professor. Revisats continuament diversos mètodes d’avaluació: objectius Participen alumnat-docents. Diversos mètodes  bona relació objectius-avaluació Fixats pel docent seguint matèries
Capacitat del centre per dotar d’innovació Visió i estratègia clares i planificades. Adaptabilitat Bona inversió i foment col·laboració Insta a experimentar nous mètodes (personalització)  Inversió, qualitat, preu i continuïtat però sense objectiu ben definit Funció parcial
Eines i recursos 75% eficaç ús de TICs, gran ventall de recursos 50-75% eficaç ús de TICs. Intercanvi de recursos 25-50% eficaç ús de TICs 5-25% eficaç ús de TICs Menys del 5% eficaç ús de i limitats recursos

Després d’analitzar el nivell de maduresa del centre, podem dissenyar el nostre espai d’aprenentatge mitjançant una llista de confrontació i uns consells pràctics.

El prototip d’aula del futur ha de tenir en compte la distribució dels espais i la seva identificació. En el prototip de l’Aula pel Futur de Tarragona, elaborat amb HomeByMe, es poden identificar les zones, i la decoració de les parets.

La nostra aula pel futur no cal que tingui les 6 zones, ja que en el disseny d’aula del CEIP de Ceuta, les zones de desenvolupar i investigar estan juntes, la d’intercanviar seria la pròpia AxF, i la zona d’interactuar seria una aula annexa tradicional on s’utilitza la tecnologia. (Exemples d’aules)

Les eines  que es poden fer servir per dissenyar la nostra aula són: DrawislandHomebymeFloorplanner i Sweethome3d i les apps que podem utilitzar per mesusar l’acústica de la sala: USB Reverberation Meter, sound Analyzer App.

Al nostre centre, una aula candidate per ser la primera aula pel futur seria l’aula polivalent de l’edifici A, i més endavant, si el pressupost ho permet, podríem dissenyar 3 aules més, tenint en compte aquest concepte, ja que en breu es crearan 3 aules noves fruit de la redistribució de la planta baixa de l’edifici B.

 

Per poder preparar el prototip de l’aula polivalent, seguirem els següents passos:

 1. Fotografiar el frontal de les parets de l’espai
 2. Prendre mides de l’espai: ample, llarg i alçada.
 3. Prendre mides de portes i finestres
 4. Prendre mides de les portes a les cantonades de la paret
 5. Prendre mides de la distància de les finestres a les cantonades i entre elles.
 6. Prendre mides de l’alçada de les finestres a terra
 7. Anotar els materials d’acabat del terra, les parets i el sostre. (anotar només si està folrat d’algun material com fusta, suro, fals sostre, …)En cas de dubte millor afegir fotografies de detall.
 8. Orientació de les finestres principals

Aquestes dades han estat necessàries per poder realitzar la versió virtual de l’aula dissenyada amb HomeByMe.

(Imatge i enllaç a l’aula pel Futur del centre)

Per presentar l’aula pel futur al claustre, he preparat una presentació on hi ha una descripció dels espais que crearia, la tecnologia que incorporaria, el mobiliari i les habilitats i competències del segle XXI que s’hi treballaria.

És important destacar que en aquesta presentació hi ha inclosa:

 • La justificació de les variacions al model
 • La claredat en la identificació de les activitats habituals d’aprenentatge que millorareu amb l’ús de la tecnologia
 • L’explicació de l’acceptació o desistiment de les propostes rebudes
 • Les principals activitats d’aprenentatge noves o fortament innovades amb metodologies i tecnologia. Totes elles han de comptar amb la fitxa PIC-RAT en les explicacions