La competència digital docent (CDD) és la capacitat que els professors tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en situacions reals i concrets de la seva praxi professional.

La fòrmula de la competència digital és la següent:

CDD = CDM + CDI
competència digital = competència digital instrumental + competència digital metodològica

La competència digital instrumental està definida en els continguts de les competències ACTIC i  la competència digital metodològica, es basa en 5 dimensions i vint-i-set descriptors. (Més informació: Competència digital docent del professorat de Catalunya)

Font: Marimon, M. (2017, February 25). Competència digital docent [Video file]. Retrieved April 03, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=JX8ir4vHaoE&t=26s