La protecció de dades està regulada per l’artícle 16.2 de la Constitució i la LOE, a la disposició addicional vigèsima tercera, regula les dades personals de l’alumnat.

La Instrucción 2/2006 de la Fiscalía General del Estado, de 15 de marzo de 2006, regula la imatge dels alumnes i es de complimient obligatori el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Existeix una Guía para centros educativos que va publicar l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) al 2018 i las Pautes de Protecció de dades per als Centres Educatius de la apdcat de la Generalitat de Catalunya.

Las dos guies són muy interesants, i per aquest motiu he realizat una presentació en formato Pechakucha (20×20) de la Guía de la AEPD per poder estructurar el seu contingut.

Tota la informació que ha publicat el Departament d’Educació referent a la Protecció de Dades es la següent: