La Gestió de Centres abarca diferents àrees: Gestión administrativa, Gestión económica, Gestión de recursos humanos, Gestión del tiempo, Gestión de espacios, Servicios complementarios, Calidad, TIC, Metodologías activas, Servicios de apoyo al centro, Programas institucionales, Programas europeos, Riesgos laborales, etc.

La funció directiva, porta implícit el coneixement d’aquests recursos, i per aquest motiu, he recopil·lat tot un seguit d’enllaços i fitxers, per tal de facilitar-ne la cerca i consulta.

L’eina que he utilitzat és Pearltrees, perquè m’ha permet crear una col·lecció per cada àrea i d’aquesta manera el contingut queda més ben organitzat i alhora classificat. Les col·leccions inclouen una imatge representativa, per identificar millor l’àrea, i una gran varietat de recursos: enllaços a normatives, documents interessants a tenir en compte, accessos al portal de centre, etc.

Función Directiva, by monicabuj