Conceptes bàsics de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Projecte: tasca que acaba amb un producte potencialment vendible.

 • projectes de llarga durada
 • equips petits (de 3 a 4)

Exemples d’aplicació d’ABP

Com es dissenya un projecte? El mètode ABP2

La recepta de Miguel Valero

Criteris per a la formació de grups

 • Grups de 3 a 4
 • El 1r projecte equips aleatoris
 • El 2n projecte els alumnes trien
 • El 3r projecte el professor tria els membres de l’equip

La planificació de la feina de l’estudiant

La gestió de la retroalimentació

L’avaluació grupal i individual

 • 20% entregues a temps
 • 50% del projecte
  • 10% Versió 1
  • 30% Versió 2
  • 10% Pregunta individual
 • 30% coneixements bàsics

NOTA: S’han d’adquirir tots els coneixements bàsic i poden tenir com a mínim 2 oportunitats.