Introducció al DUA

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/projectes-educatius-inclusius/disseny-universal-per-a-laprenentatge/

Pautes sobre el Disseny Universal per a l’aprenentatge (DUA) Text complet (V 2.0)

Decàleg de les pràctiques inclusives

Metodologia

Marc normatiu:  DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Les activitats han d’ajudar a l’adquisició de les competències, tenint en compte:

Estratègies metodològiques

Estratègies metodològiques que  faciliten el desenvolupament de les competències digitals als alumnes

Activitats inclusives amb diferents tècniques

 1. StopMotion
 2. Croma
 3. Videoconferències
 4. Edició de vídeo
 5. Revista digital
 6. Ràdio escolar

STOPMOTION (The evolution of stopmotion)

Aplicacions Apps (Android)

CROMA

Aplicacions Apps
TouchCast

VIDEOCONFERÈNCIA

Aplicacions Apps
 • Google: Hangout / Meet / Duo
 • Skype

EDICIÓ DE VIDEO

Aplicacions Apps

REVISTA DIGITAL

Aplicacions Apps
 • FlipHTML5. Plataforma de publicació digital per a revistes.
 • Madmagz. Editor per dissenyar revistes en línia, .pdf o imprimir.
 • Issuu. Servei web que permet digitalitzar publicacions
 • Calameo 

RADIO ESCOLAR

Recursos

 1. Radit. Programari per a la radiodifusió. Radit és un projecte de programari lliure per a l’automatització d’emissores de ràdio.
 2. Linkat Ràdio. Escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d’aplicacions destinades a fomentar la ràdio escolar per Internet.
 3. Audacity. Programa multiplataforma de gravació i edició d’àudio.
 4. Spreaker. Plataforma per a l’emissió, enregistrament i gestió de podcasts.