Les aules pel futur, segons, la iniciativa Future Classroom Lab de European Schoolnet, tenen 6 zones d’aprenentatge:

 1. Investigar: zona dissenyada perquè els alumnes descobreixin pel seu compte. Deixin de ser oients passius i passin a ser participants actius.
  (registradors de dades, robots, microscopis, laboratoris en línia, models 3D, etc.)
 2. Crear: zona per planificar, dissenyar i produir el seu propi treball.
  (Càmeres digitals, micròfons, sw d’edició de vídeo, etc.)
 3. Presentar: Posada en comú dels resultats, fomentant les presentacions interactives, l’escolta activa i les valoracions de tercers.
 4. Interactuar: zona per fomentar la interactivitat i la participació de l’alumnat.
 5. Intercanviar: zona per fomentar la col·laboració i la presa de decisions grupal.
  (pissarres /taulells interactius, programes per crear mapes mentals, eines per fer pluja d’idees, etc.)
 6. Desenvolupar: zona d’aprenentatge informal i de reflexió.

Per fer-nos una idea del model del Future Classroom Lab de Brusel·les podem visitar el Tour virtual del 2021.

Si a més a més tenim en compte el DUA. el model adaptat a les Aules Pel Futur de Catalunya seria el següent:

Però, com podem implementar un Aula pel Futur? Doncs podem consultar el Kit d’eines de l’aula pel futur, format per diverses guies i recursos per facilitar el procés. (Future Classroom Toolkit: https://fcl.eun.org/how-to)

Kit 1: Identificar les parts interessades i les tendències

Identificar les parts interessades és fàcil, ja que serien les famílies, l’alumnat, els docents, la comissió d’estratègia digital del centre i l’equip directiu. Però sobretot, ho seria tota la societat en general.

El següent pas seria crear un equip d’innovació i això ja costa una mica més. Aquest equip hauria d’estar format per membres de les diferents parts interessades i resulta complicat implicar a les famílies i que el professorat es comprometi, ja sigui per manca de temps o per saturació de tasques.

I per últim, caldria tenir clares les tendències a treballar. Hi ha molts recursos que es poden consultar, però personalment he escollit The book of Trends in Education 2.0 per l’enfoc del document i els casos d’estudi que s’hi presenten.

Les tendències que actualment considero interessants són les següents:

 • Analítics i Big Data
 • Storytelling amb tecnologia, Serious Games, Gamificació
 • Aprenentatge basat amb Problemes/Projectes
 • STEAM, Aprendre a programar
 • Realitat Augmentada
 • Impressió 3D, Cutura Maker, Internet de les Coses (IoT)
 • Intel·ligència Artificial

i serien les propostes que com a centre innovador, hauríem de plantejar-nos traslladar a l’aula pel futur.

Kit 2: Dissenyar l’aula del futur

Per dissenyar la nostra aula haurem de fer una autoavaluació del centre per reflexionar sobre el procés d’E-A i la capacitat d’innovació mitjançant l’ús de les tecnologies.

Eines per l’autoavaluació

 1. Selfie
 2. Model de maduresa
  1. Nivell 1: Alumne
  2. Nivell 2: Professor
  3. Nivell 3: Avaluació
  4. Nivell 4: Capacitat d’innovar del centre educatiu
  5. Nivell 5: Recursos
 3. Guia de referència pel model de l’aula pel futur

El nostre centre, el curs 21-22 va fer la diagnosi amb selfie, per tant, caldria revisar els resultats i completar-los amb els resultats del model de maduresa.

Després de saber el nivell del centre, haurem de reflexionar sobre les tendències i metodologies que utilitzarem i l’equip d’innovació haurà de dissenyar l’esborrany d’aula amb l’ajuda del document de les Pautes per estudiar i adaptar els espais d’aprenentatge als centres educatius.  Revisant sobretot els consells pràctics pels docents (punt 6.2 dels annexos) i la llista per analitzar l’ús dels espais d’aprenentatge (punt 6.3 dels annexos)

Kit 3 Escenaris d’aprenentatge

kit 4 Activitats d’aprenentatge

Kit 5 Avaluació

 

Competències s.XXI. Future Classroom Lab.

Capacitats d’aprenentatge Capacitats laborals Capacitats  per la vida
Aprendre a aprendre i metacognició Comunicació Ciutadania
Aprendre al llarg de la vida i creació de xarxes Col·laboració. Vida i carrera
Pensament crític i resolució de problemes Iniciativa i esperit empresarial Responsabilitat social i personal
Pensament computacional Alfabetització mediàtica Consciència cultural
Creativitat i innovació Capacitats digitals Desenvolupament sostenible

Consulta el document: Competències-XXI. Grups capacitats