Segons Marta Ferrero, la saviesa pràctica del docent, es basa amb la combinació de recursos, preferències i l’experiència, però per prendre una decisió educativa no n’hi ha prou i cal tenir en compte d’altres factors clau:

No hauríem d’implementar un canvi, per una moda, sinó per la necessitat real de millora. I els criteris a tenir en compte serien:

 • Sostenibilitat al llarg termini
 • Tenir en compte si es domina la proposta o cal fer formació
 • Sospesar si és possible fer un assaig pilot abans d’aplicar la proposta
 • Reflexionar sobre si la proposta fomenta l’equitat i si ajuda al desenvolupament de l’alumnat amb dificultats
 • Considerar si es compte amb tot el necessari o calen recursos addicionals
 • Revisar si la proposta té suport científic.

Segons Dylan Wiliam, per ajudar als docents i líders a millorar decisions sobre on posar els  esforços,  tenint en compte la investigació, ens hem de fer cinc preguntes:

 1. Resol un problema que tenim?
 2. Quan èxit addicionat obtindrem si fem això?
 3. Quan costarà? (temps del docent i del alumne)
 4. Ho podem implementar aquí?
 5. Sabem què hem de fer?

La recerca no ens dirà el què hem de fer sinó que ens ajudarà a trobar respostes als problemes que tenim.