Com podríem aconseguir el Segell de Centre Aula del Futur?

Una primera planificació per sol·licitar el Segell podria ser la que es planteja a continuació:

La planificació seria a un any vista, coincidint amb l’últim any de mandat del càrrec de direcció, i serviria per començar a treballar amb els espais del centre. La idea seria que al final de curs, si complim amb els criteris relacionats amb:

  • Espai Aula pel Futur
  • Metodologies actives i utilització de les tecnologies digitals
  • Ús de l’Aula del Futur i participació docent
  • Integració en el centre i difusió

podríem consultar la rúbrica per saber exactament en quin nivell ens trobaríem i a continuació podríem sol·licitar el segell d’Aula pel Futur.

Actualment estem fent una redistribució d’espais de la planta baixa, juntament amb el Departament d’Educació, i es preveu que a l’estiu comencin les obres. On fins ara hi havien els despatxos de direcció, secretaria i la biblioteca, s’hi faran 3 aules noves i seria el moment ideal per poder convertir-les amb Aules pel Futur.

Actualment, segons el model de maduració de Future Classroom,  podríem situar el nivell de  l’alumnat, del professorat i dels objectius d’aprenentatge al nivell 3. I la capacitat escolar i les eines i els recursos al nivell 5. Per tant, podríem aprofitar el canvi d’espais per avançar en la maduresa de les 5 dimensions proposades pel model.