eXeLearning és una aplicació per la creació de REDO (Recursos Educatius Digitals Oberts).  Permet crear una seqüència de contingut digital i mitjançant l’estàndar SCORM (Sistema que permet mediar un mateix recurs entre diferents plataformes) es pot implementar en un LMS (Learning Management System) com és el Moodle.

1-. Obrir exeLeraning

Després de descarregar l’aplicatiu a https://exelearning.net i instal·lar-lo, s’executa el programa.

2-. Afegir un iDevide

3-. Editar les propietats de l’eXeLearning

4-. Exportar el eXeLearning a SCORM

Projecte eXeLearning: https://projectes.xtec.cat/exelearning/