Tècniques, mitjans i instruments d’avaluació

Resposta simultània:

 • GoogleForms
 • Socartive, kahoot, quizziz
 • Class-mon

Crear i utilitzar rúbriques

Crear vídeo qüestionaris

 • edpuzzle
 • pear deck
 • loom

Elaborar formularis: Google Forms

Realitzar reculls d’experiències:

 • google sites
 • padlet
 • jamboard
 • mindmup

Tècniques d’avaluació de l’aprenentatge

Recursos per a la recollida de dades

 • Graelles d’observació (check list)
 • Organitzadors gràfics
 • Carpeta d’aprenentatge
 • Porfoli
 • Diari de l’aula:
 • Llibreta d’aula
 • Bases d’orientació

Recursos que afavoreixen la retroacció

 • Representació dels aprenentatges
 • Contracte d’avaluació
 • Diana d’avaluació

Font: Curs FTB1 Competència digital docnet B1