Categoria: CDDA

L’accessibilitat digital

L’accessibilitat universal és la característica que presenten els entorns i altres contextos, per tal de garantir a tota la ciutadania el seu accés, utilització, comprensió i gaudi de la…

CDDA

Tecnologies digitals per a l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge

Tècniques, mitjans i instruments d’avaluació Resposta simultània: GoogleForms Socartive, kahoot, quizziz Class-mon Crear i utilitzar rúbriques For all rubrics coRubric Canva Crear vídeo qüestionaris edpuzzle pear deck loom…

CDDA

Experimentant amb eXeLearning

eXeLearning és una aplicació per la creació de REDO (Recursos Educatius Digitals Oberts).  Permet crear una seqüència de contingut digital i mitjançant l’estàndar SCORM (Sistema que permet mediar…

CDDA, General

Catalogació de continguts educatius

Les metadades poden servir per localitzar més facilment recursos educatius, per això caldria utilitzar bases de dades i registrar camps com: El títol. Qui és l’autor/ra o autors/res…

CDDA, General