Categoria: Fonts informació Pàgina 2 de 2

Els recursos que em serveixen per recollir idees, informacions…

L’ACTIC mitjà

L’ACTIC, l’“acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”, és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i…

Fonts informació

Competència digital instrumental

A Catalunya, la competència digital per a la ciutadania en general està definida en els continguts de les competències ACTIC (Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual…

Fonts informació

Què és la competència digital docent?

La competència digital docent (CDD) és la capacitat que els professors tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per…

Fonts informació

Realitat Virtual

Pot la realitat virtual utilitzar-se com a tecnologia per facilitar l’aprenentatge? Què és exactament la realitat virtual? Com put utilitzar-la a les meves classes? Quins coneixements necessito per…

Fonts informació, RV