Pàgina 2 de 8

Metodologies docents per a l’FP. ABP

1. Marc de treball
2. Taller exemple de projecte
3. Fases del ABP
– Llenç del treball per projectes.
– Canvas de generació d’idees.
– Metodologia

ABP

Aprenentatge col·laboratiu basat en projectes

1. El bàsic d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)
2. Exemples d’aplicació d’ABP
3. Com es dissenya un projecte? El mètode ABP2
4. Criteris per a la formació de grups
5. La planificació de la feina de l’estudiant
6. La gestió de la retroalimentació
7. L’avaluació grupal i individual

ABP

Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA)

El DUA és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre’s.

CDDA

Git

Fonaments de Git Estats dels fitxers: Confirmat (committed) : els arxius estan emmagatzemats de manera segura a la base de dades local. Modificat (modified):  s’ha modificat l’arxiu però encara no…

General

Java Foundations (I)

Curs de Java Foundations d’Oracle.

General

CLIL: Sequencing and Auditing Activities

Cummins’ Matrix: the Audit Tool for CLIL
The role of Scaffolding in the Cummins’ Matrix
Assembling materials and Sequencing, focus on Language
Assembling materials and Sequencing, focus on Subject

CLIL

CLIL: Cognition and Culture

Bloom’s Taxonomy: LOT and HOT
Cognitive Teaching and Cognitive Questioning
Bank of Cognitive Activities
Where is Culture?

CLIL

CLIL: Language and Content

Connecting Content and Language. Language Of, For and Through
Language for Classroom Management
Language Scaffolding for Reading and Listening
Language Scaffolding for Writing and Speaking

CLIL

What is CLIL?

CLIL definition. The four ingredientes.
Theoretical Framework of CLIL.
CLIL context in Europe and Catalonia.
Where tho find good resources of CLIL.

CLIL

Habilitació d’informadora/orientadora del procediment d’AACP

Recull d’informació per al rol d’informadora/orientadora del procediment d’acreditació de les competències professionals (AACP) de l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP)

Fonts informació