Pàgina 2 de 9

El desenvolupament professional digital continu (DPC)

L’anàlisi i avaluació de la pràctica docent constitueix un pilar fonamental del compromís professional dels docents. Fruit d’aquest procés d’anàlisi, en derivaran necessitats formatives per donar resposta a aquells…

General

La Pràctica Reflexiva

Què és la pràctica reflexiva? Marc de referència de la competència digital docent (1.3 Pràctica Reflexiva) Avantatges de la pràctica reflexiva Riscos i inconvenients de la pràctica reflexiva…

General

ABP MOOC

Curso MOOC de Aprendizaje Basado en Proyectos en Formación Profesional diseñado por Connecta 13 e impulsado por Dualiza Bankia y FP Empresa..

ABP

CLIL: CLIL in Practice

Core Competences and Subject Competences
CLIL Planning Stages and Lesson Plans
The Ideal CLIL Teacher
CLIL Project at my School. Impact, Diffusion and Sustainability

CLIL

CLIL: Assessment in CLIL

The Content / Language Debate
Assessment and Cognition Skills
Tools for Assessment
Rubrics: a CLIL Assessment Tool in Depth

CLIL

Els ODS i la FP

ELS ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenibles).
17 objectius per transformar el món.

Fonts informació

Metodologies docents per a l’FP. ABP

1. Marc de treball
2. Taller exemple de projecte
3. Fases del ABP
– Llenç del treball per projectes.
– Canvas de generació d’idees.
– Metodologia

ABP

Aprenentatge col·laboratiu basat en projectes

1. El bàsic d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)
2. Exemples d’aplicació d’ABP
3. Com es dissenya un projecte? El mètode ABP2
4. Criteris per a la formació de grups
5. La planificació de la feina de l’estudiant
6. La gestió de la retroalimentació
7. L’avaluació grupal i individual

ABP

Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA)

El DUA és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre’s.

CDDA

Git

Fonaments de Git Estats dels fitxers: Confirmat (committed) : els arxius estan emmagatzemats de manera segura a la base de dades local. Modificat (modified):  s’ha modificat l’arxiu però encara no…

General