Pàgina 2 de 9

CLIL: CLIL in Practice

Core Competences and Subject Competences
CLIL Planning Stages and Lesson Plans
The Ideal CLIL Teacher
CLIL Project at my School. Impact, Diffusion and Sustainability

CLIL

CLIL: Assessment in CLIL

The Content / Language Debate
Assessment and Cognition Skills
Tools for Assessment
Rubrics: a CLIL Assessment Tool in Depth

CLIL

Els ODS i la FP

ELS ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenibles).
17 objectius per transformar el món.

Fonts informació

Metodologies docents per a l’FP. ABP

1. Marc de treball
2. Taller exemple de projecte
3. Fases del ABP
– Llenç del treball per projectes.
– Canvas de generació d’idees.
– Metodologia

ABP

Aprenentatge col·laboratiu basat en projectes

1. El bàsic d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)
2. Exemples d’aplicació d’ABP
3. Com es dissenya un projecte? El mètode ABP2
4. Criteris per a la formació de grups
5. La planificació de la feina de l’estudiant
6. La gestió de la retroalimentació
7. L’avaluació grupal i individual

ABP

Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA)

El DUA és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre’s.

CDDA

Git

Fonaments de Git Estats dels fitxers: Confirmat (committed) : els arxius estan emmagatzemats de manera segura a la base de dades local. Modificat (modified):  s’ha modificat l’arxiu però encara no…

General

Java Foundations (I)

Curs de Java Foundations d’Oracle.

General

CLIL: Sequencing and Auditing Activities

Cummins’ Matrix: the Audit Tool for CLIL
The role of Scaffolding in the Cummins’ Matrix
Assembling materials and Sequencing, focus on Language
Assembling materials and Sequencing, focus on Subject

CLIL

CLIL: Cognition and Culture

Bloom’s Taxonomy: LOT and HOT
Cognitive Teaching and Cognitive Questioning
Bank of Cognitive Activities
Where is Culture?

CLIL